Re-In-Bridge

Pagrindinis projekto tikslas – palengvinti sugrįžtančių migrantų šeimoms integruotis į savo gimtąją šalį, pasidalinti gerąja patirtimi, skatinti aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenėse plėtojant bendradarbiavimą su vietinėmis, regioninėmis ir nacionalinėmis viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis.  Apie Re-In-Bridge skaityti toliau čia….

INTRODUCTION TO THE LABOUR MARKET
YouTube kanalas išvykstantiems iš Norvegijos čia… 

Praktinė informacija nusprendus išvykti iš Norvegijos …
CREATING A COMMUNITY OF RETURNED PEOPLE
Lithuanian Society in Rogaland an Overview …

SOCIALINĖ INTEGRACIJA

Apklausos / QUESTIONNAIRES

Sugrįžusių žmonių į Lietuvą iš užsienio bendruomenės kūrimas (lietuviškai)
CREATING A COMMUNITY OF RETURNED PEOPLE (English)
Sugrįžusiųjų arba ketinančių grįžti emigrantų reintegracija (lietuviškai)


Nr. 2018-1-LT01-KA204-04703/ Trukmė: 2018 10 01 – 2020 09 30/ Projektas finansuojamas ES

PROJEKTO PARTNERIAI:

Alytaus verslo konsultacinis centras (Alytus, Lietuva) (KOORDINATORIUS)
Jungtinės Karalystės Lietuvių Asociacija UK LTD (Jungtinė Karalystė)
Rogalando Lietuvių Bendrija (Hommersak, Norvegija) 
PROMETEO asociacija (Roma, Italija)