Susitikimas su “barnevern“

Seminaro lietuviams turintiems vaikų (0-13 metų) ir besidomintiems vaiko auklėjimu Norvegijoje referatas.

Įvykusio 2013 m. Spalio 31 diena Sandnes.

Vaikų teisių atstovų pasisakymas.

Vaikai apklausiami be tėvų žinios, jeigu gautas signalas/įspėjimas apie seksualinį išnaudojimą ir smurtą. Bet paprastai tą pačią dieną yra kalbamasi ir su tėvais. Kitais atvejais tėvai yra iškviečiami į pokalbį. Per savaitę yra nustatoma, kokio tai rimtumo bylą ir nukreipiama į atitinkamas tarnybas. Kai situacija nėra rimta , reikia tėvų sutikimo, kad su gydytojais ar kitais specialistais galėtų pakalbėti. Tik jei situacija įvertinta kaip rimta leidimų nereikia.

Darželiai, mokyklos, sveikatos priežiūros darbuotojai bando pirma spręsti problemas iškilusias su šeima, tik jeigu mato kad nepajėgūs patys išspręsti iškilusių problemų informuoja Vaikų teises atstovus.

Darželio atstovės pasisakymas.

Vadovaujamasi vaikų darželio įstatymu darželiuose. Darželiai įsipareigoja suteikti:

 • Ugdymą ir apmokymą (tai vyksta bendradarbiaujant su vaiko šeima).

 • Pasirūpina saugumu ( kad būtų pasirūpinta vaiku, tiek tėvais).

 • Turi suteikti vertėją, kai vyksta pokalbis su tėvais (kad nebūtų nesusikalbėjimo).

 • Darželio darbuotojai yra davė įžadus,kad negali apie jūsų vaikus kalbėtis su kitais žmonėmis.

 • Kai tėvai atsakingai praneša, kad vaikas neateis I darželį – užsimezga geresnis dialogas su darbuotojais.

 • Darbuotojos tikisi, kad joms bus pranešta apie svarbius įvykius kas vyksta šeimoje (skyrybos, mirtis ir t.t kad žinotų kaip bendrauti su vaiku).

 • Rūbų žymėjimo (ypatingai, kuriuose darželiuose daug vaikų, darbuotojos vargsta su pamestais rūbais).

 • Darželio darbuotojos tikisi, kad bus joms pranešta: kada vaikas blogai miegojo, kada vaikas skundžiasi nemalonia situacija (apstumdė, muša). Todėl nereiktų išsigąsti kai darželio darbuotojos domisi ką vaikas namuose kalba apie darželį.

 • Tėvai turėtų įspėti darbuotojus apie savo lūkesčius.

 • Vaikas mokantis savo gimtąją kalbą geriau išmoks norvegų kalbos, todėl tikimasi, kad tėvai namuose bendrauja gimtąja kaba, o darželio darbuotojos pasirūpins norvegų kalbos mokymu.

Sveikatos priežiūros atstovės pasisakymas.

Visi vaikai turi teisę į nemokama medicininę pagalbą. Tėvai turi įsipareigojimą, kad tokia pagalba būtų suteikta. Sveikatos centrai yra nemokami. Tėvai privalo rūpintis vaiko sveikata, jei nenori lankytis sveikatos centruose yra mokamos paslaugos. Kiti tėvai pasirenka gimtojoje šalyje lankytis ir tai yra normalu. Tačiau sveikatos centras įsipareigoja žinoti kokia yra vaiko sveikata, tėvai privalo informuoti kokius kitus būdus pasirinko.

Vos gimus kūdikiui Norvegijoje informacija nusiunčiama į Sveikatos centrą. Galima ir tiesiogiai atvykus į centrą pranešti apie kūdikį. Pirmais gyvenimo metais gydytojas apžiūri kūdikį tris kartus ir jų užduotis nėra gydyti tik prižiūrėti vystymąsi (plaučius, širdis, dantis, lytinius organus ir t.t.). Sveikatos centre yra daug specialistų, todėl patogiau tėvams, kad nereiktų eiti pas gydytoją siuntimo.

Jeigu esate atvykę į Norvegiją ir dar neužregistravote vaiko, nueikite į Sveikatos centrą ir sutikrins visus duomenis, skiepų pasus. Tėvai privalo pasirūpinti vaikų sveikata, jos profilaktika. Atliekama patikrinimai 3m, 5m.

Sveikatos centrai organizuoja atviras duris, kada galite ateiti pasverti, pamatuoti ir t.t.

Kas apžiūros metu yra suvedama į kompiuterį nėra paslaptis, tėvai gali paprašyti išrašo. Tai nėra paslaptis nuo tėvų. Darbuotojai tikisi tėvų bendradarbiavimo, kad jie gaus visą informaciją apie vaiką (ar šlapinasi į lovą, alergijas ir kt)

Sveikatos centrai imasi prevencinių priemonių, kad vaikai nepradėtų vartoti narkotikų, alkoholio.

Sveikatos centro darbuotojai negali eiti į namus, tik skambinti, laiškus išsiųsti su pakvietimais apsilankyti centre. Jei darbuotojai visaip bando susisiekti su tėvais ir kyla įtarimas, kad kažkas negerai tada informuoja Vaikų teisių tarnybą.

Sveikatos centro darbuotojai iš tėvų prašo punktualumo.

Mokyklos atstovės pasisakymas.

Tėvai paveikia teigiamai vaikus, kai patys formuoja teigiama nuomonę apie ugdymą / mokyklą. Tėvai yra pirmieji vaiko mokytojai. Vaikai turi teisę ir įsipareigojimą eiti į mokykla kai jiems sukanka 6 metai.

 • Kontaktas tarp tėvų ir mokyklos atstovų labai svarbus, kuris vyksta per tėvų susirinkimus, sms, per vaiką, telefonu. Jeigu susitikimas su mokyklos atstovais netinka, reikia informuoti, kad galimybei esant pakeistų laiką. Tėvai gali reikalauti vertėjo, kad būtų jiems suteikta visa reikalinga informacija.

 • Ugdymas mokykloje vyksta pagal norvegišką mokymosi planą.

 • Pirmaisiais metais tėvai turi teisę vaikui gauti pagalba mokymuisi, kad būtų nustatyta ar gali eiti mokytis pagal bendra ugdymo planą.

 • Vaikas gali gauti gimtosios kalbos pamokas po pietų (morsmål).

 • Jei kas kelia rūpesti mokyklai yra susisiekiama su tėvais.

 • Labai svarbi vaiko psicho- socialinė aplinka. Jei iš vaiko ar jis pats tyčiojasi mokykla yra įsipareigojusi imtis priemonių.

 • 1-4 klasių mokiniams siūloma dvi pamokas, kad atliktų namų darbus, bet kiekvienoje mokykloje yra skirtinga tvarka.

 • SFO- po pamokinė veikla. Tai laisvas pasirinkimas tėvų, tačiau už kurį reikia mokėti.

 • Vaikas turi ateiti žvalus į mokykla, išsimiegojęs. Laikomasi nuomonės, kad 8m vaikas -8 val turėtų jau miegoti . Su kiekvienais metais galima prailginti 30 min.

 • Prieš ateidamas į mokyklą vaikas privalo pavalgyti sočius ir sveikus pusryčius (daržovės, grūdai).

 • Jei vaikas susirgo pranešti mokyklai

 • Kokybiški rūbai svarbu.

 • Maisto dėžutėse negali būti čipsų,tortų, sausainių, limonadų. Svarbiausia,kad nebūtų saldumynų.

 • Iš vakaro sutikrinti,kad vaikas turėtų viską į mokyklą (sportine aprangą, maistą, knygutes, ir t.t.)

 • Svarbu, kad tėvai teigiamai ir gražiai kalbėtų apie mokyklą, vaiko klasiokus. Jeigu kažkas nepatinka susisiekti su mokyklos atstovais.

 • Nelankymas pamokų. Vengti vaikus pasiimti iš pamokų. Jeigu jau reikia ilgesniam vaiką pasiimti užpildykite paraišką. Bet mokyklos atstovai nerekomenduoja, nes su kiekviena diena vaikas kažką nauja išmoksta.

Mokykla pastebėjusi nepriežiūrą vaiko atžvilgiu turi pati pirma pakalbėti su tėvais, o ne iškart pranešti vaikų teisėms.

Klausimas: Jeigu paauglys grasina/šantažuoja tėvus, kad melagingai apskųs smurtavimu ar kitokias nebūtais dalykais (jeigu negaus vieno ar kito daikto ar nebus leista žaisti kompiuterinius žaidimus).

Atsakymas: Reikėtų problemai užbėgti už akių. Padiskutuoti su mokyklos atstovais, taipogi su kitais klasiokių tėvais, kokis ribos jų šeimose. Taip išsiaiškinsite, kas jūsų vaiko draugams leidžiama, kokios jiems nustatytos ribos. Dažnai nustebsite, kad kitiems vaikams daug kas neleidžiama. Galima ateiti su vaiku į mokyklą ir kad prieš mokytoją savo šantažavimą išsakytų-dažnai drąsa išgaruoja tėvus šantažuoti. Jeigu jau vaikai rimtai grasina tėvams, kreiptis į resursų centrus, kurie padeda tėvams.

Kiti atsakymai į klausimus.

 Jūs esate tėvai ir jūs žinote kas vaikui geriausia!

 • Gyvenamas plotas yra nurodytas savivaldybėse, kiekvienos skirtingai. Vaikų teisės atstovai neina ir netikrina.

 • Mergaitė ir berniukas gali gyventi viename kambaryje.

 • Nelaimės atveju (tėvų žūties) jeigu atsiranda kas iš giminaičių, kurie pasirūpins vaiku perduodamas jiems į gimtinę.

 • Jei tėvai nenori skiepyti vaiko-tai jų teisė pasirinkti. 2,6,7 klasėje vaikai negali būti skiepijami be tėvų sutikimo.

 • Kada vaikas gali vienas grįžti iš mokyklos? Nėra normavimo. Tėvai patys nusprendžia ar vaikas moka saugiai elgtis.

 • Jei vaikas buvo vienas namuose ir atsitiko nelaime. Tokiu atveju atsakingi tėvai. Jeigu jūs buvote įsitikinę kad vaikas tuo metu buvo saugus, tai Vaiku teisėm tai neužklius. Bet jei vaikas klasiokams/ mokytojai guodėsi, kad bijo būti vienas – tai gali sureaguoti. Nereikėtu vaiko pradinuko (1-2 klasė) palikti ilgiau kaip 30 min – 1 val.

Jeigu kas neaišku, kažko nesuprantat būtinai eikit ir klauskit į visas šias instancijas, dar karta klauskit ir dar karta teiraukitės.

Susitikimas su Norvegijos Sandnes savivaldybės vaikų teisių specialistais (trumpa ataskaita) 

Įvykusio 2013 m. balandžio 25. diena Sandnes.

2013m. balandžio 25d. įvyko Rogalando lietuvių bendruomenės susitikimas su Norvegijos Sandnes savivaldybės vaikų teisių (toliau “Barnevern”) apsaugos specialistais. Bendrijos pirmininkui tariantis dėl susitikimo su šios tarnybos viršininku, “Barnevern” vadovas buvo maloniai nustebintas, nes pasak jo – lietuvių šeimos neišsiskiria problematiškumu nei iš norvegų, nei iš kitų tautinių mažumų.

Pranešėjai supažindino su Sandnes savivaldybės “Barnevern” darbo taisyklėmis, kurios atitinka ir kitų savivaldybių taisykles – Norvegijos įstatymų visi turi laikytis. Sandnes “Barnevern” vadovas pabrėžė, kad kalbės apie vaikų teisių pažeidimus Sandnes savivaldybėje.

Nemaža dalis užduotų klausimų buvo paveikti išankstinės nuomonės, suformuotos Lietuvos ir Rusijos žiniasklaidoje paskelbtų kai kurių straipsnių, kuriuose daugiau remtasi vienos pusės argumentacija. Pirmoje susitikimo dalyje tvyrojo įtampa, mat pranešėjai nesuprato esamo klausytojų konteksto – atrodė, kad tėvai baiminasi, būk tai “Barnevern” už mažiausią ar tariamą prasižengimą nori atimti jų vaikus. Po pertraukos, antroje dalyje įtampa atslūgo, o susitikimas baigėsi padėkos plojimais už geranoriškumą ir informaciją, kuri išsklaidė sukurtus mitus.

Pristatymas apie Sandnes savivaldybės veiklą buvo suskirstytas į 6 dalis:

 1. informacija apie Sandnes “Barnevern“. “Barnevern“ tai organizacija užtikrinti vaiko teises vadovaujantis Norvegijos įstatymais. Sandnes “Barnevern“ suskirstyta į 4 skyrius, kuriuose dirba apie 70 darbuotojų.
 • Budintys darbuotojai darbui su paaugliais (13-18 (23)amžius).
 • Vaikų skyrius (0-13 amžius).
 • Administracija.
 • Vaikų priežiūros ir šeimos pagalba.
 1. Pranešimas į “Barnevern“. Kas vyksta kai “barnevern“ gauna pranešimą apie vaikų teisių pažeidimą? Pranešimai gali būti oficialūs ir anoniminiai.

2012 metais Sandnes “Barnevern” gavo apie 750 pranešimų. Pranešimai gaunami iš visuomeninių įstaigų t.y. mokyklų, darželių, sveikatos įstaigų, taip pat kaimynų, tėvų ir pn.

Pranešimas svarstomas ir sprendimas turi būti priimtas per vieną savaitę. Per tą savaitę “Barnevern” nusprendžia ar pradėti tyrimą ar ne. Jeigu pranešimai yra iš policijos ar kitų visuomeninių įstaigų jie privalo tyrimą pradėti. Apie 45% visų pranešimų yra atmetami kaip neturintys pagrindo.

 1. Tyrimas. Kaip jis vyksta, ar yra pažeistos vaikų teisės.

Tyrimo trukme yra 3 (6) mėnesiai. “Barnevern“ lankosi vaiko namuose, kalbasi su vaikais, tėvais, renka informaciją iš mokyklos, darželio, kaimynų ir t.t. Visa informacija privalo būti registruojama raštiškai. Tyrimo gale paruošiama ataskaita – protokolas.

 1. Pagalbos priemones. Kokios yra pagalbos priemonės šeimai ir vaikams.

Jeigu yra nuspręsta, kad šeimoje yra vaiko teisių pažeidimai, “Barnevern“ privalo suteikti tėvams ir vaikams pagalbą. Pagrindinis uždavinys – padaryti viską, kad vaikas gyventų su savo biologiniais tėvais. Apie 250 šeimų šiuo metu Sandnes savivaldybėje gauna pagalbą iš “Barnevern“.

Kokios tai šeimos? Pvz.: tėvai nesugeba vaikams nustatyti elgesio ribų, nemoka išreikalauti laikytis savo pareigų, alkoholizmas, narkotikai, kriminaliniai nusikaltimai, tėvai turi psichiniu problemų, smurtas, paauglių svaiginimasis ar elgesio problemos ir kiti veiksniai, kurie įtakoja neteisingą vaiko vystymąsi. Pati pagalba yra įvairi: – nuo patarimo ir gairių nustatymo, “Barnevern” darbuotojų reguliarus lankymasis namuose, darželio skyrimas ir t.t.

Kas bendradarbiauja teikiant pagalbą 5, 9 ar 14 metų amžiaus vaikui? Tai gali būti patys tėvai, darželis, mokykla, sveikatos įstaigos, įvairių organizacijų darbuotojai, nukentėjusių pagalbos centrai, šeimos ir draugų tinklas, policija ir kitos savivaldybės ar valstybinės tarnybos.

 1. Vaikai globėjų šeimose. Kada ir kaip vaikai paimami iš tėvų.

Jeigu į suteiktą pagalbą tėvai nereaguoja ir situacija nesitaiso, vaikai gali būti paimti iš tėvų ir atiduoti į globos namus ar globėjams. Bet tai nereiškia kad jie negali būti gražinti atgal tėvams, situacijai susitvarkius. Yra šeimų iš kurių vaikai yra paimti po keletą kartų ir vėl grąžinti tėvams. Pagrindinis dalykas akcentuotas pranešėjo, norint susigražinti vaikus – vykdymas “Barnevern” nustatytų tam atvejui taisyklių. Šiuo metu yra 135 vaikai pas globėjus Sandnes savivaldybėje.

Visi vaikų paėmimai turi būti patvirtinti teisėjo.

Taip pat vaikai, tam tikrais sudėtingais atvejais, gali būti paimti be tyrimo tą pačią dieną. Jau sekančią dieną “Barnevern“ vadovas turi pristatyti raštišką paaiškinimą – ataskaitą teisėjui, kodėl buvo imtasi šių priemonių. Pagrindiniai atvejai kada yra šeimoje smurtas ar didelis svaigalų vartojimas kur vaikai palikti be priežiūros.

Paimtus vaikus pirmiausia bandoma patalpinti artimųjų tarpe: – pas dėdes, tetas, senelius ar kitus giminaičius, draugus ar pažįstamus. Paminėjo, kad labai butų sveikintina, jei daugiau užsieniečių šeimų sutiktu būti globėjais. Vaikas papultų pas tos pačios tautybės globėjus, bet neatsiradus tokių, o ypač giminaičių, vaikas papuola pas eilės tvarka išrinktus globėjus.

“Barnevern“ nesiunčia globai į tėvynę jeigu nėra dvišalės bendradarbiavimo sutarties tarp vaikų globos įstaigų. Norvegija nėra Europos Sąjungos narė, todėl Europos Sąjungos sutartys Norvegijoje negalioja.

 1. Klausimai. Buvo pasakyta, kad apie konkrečius atvejus ir asmenis jie kalbėti negali.
 • Į didžiąja dalį pateiktų klausimų negalima duoti vienareikšmio atsakymo. Visada atsižvelgiama į esamą situaciją. Į tą patį klausima gali būti atsakymas taip ir ne. Juk palikti vaiką vieną namuose ne tas pats valandai po pamokų ir aštuonioms valandoms iki vidurnakčio. Reikalingas platesnis situacijos paaiškinimas, reikalingas kontekstas ir keletas neesminių smulkmenų visumoje gali sukurti sudėtingą situaciją.
 • Už vyno stiklinę vakarienes metu vaikų neatima. Gėrimas gėrimui nelygus, visai kas kita yra girtavimas.
 • Purtyti, suduoti vaikui per užpakalį ar kitaip agresyviai fiziškai kontaktuoti su vaiku, pagal Norvegijos įstatimus yra smurtas. Smurtas šeimoje labai galima priežastis vaikams paimti.
 • Nėra konkrečiai nustatyto amžiaus kada vaikai gali būti vieni namuose. Tai priklauso nuo pačių vaikų savarankiškumo, kokiu dienos metu ir kaip ilgai jie gali būti vieni. Pvz Pirmaklasis 7 metų vaikas grįžta iš mokyklos (apie 14 val.) ir vienas namuose iki 20 val. vakaro, tokia situacija atkreiptu “Barnevern“ dėmesį, ypač kai situacija kartojasi sistemingai.
 • Klasikinis pavyzdys ir gan dažna situacija pasitaikanti praktikoje. Smurtas tarp sutuoktinių “Barnevern“ atkreipia dėmesį. Jei smurtas nesiliauja, vaikai apgyvendinami pas globėjus. Smurtaujantis tėvas(jei smurtauja tėvas) išeina ir negyvena tuose namuose, vaikai gražinami motinai. Procesas užbaigtas. Antra situacija: Pvz.: smurtaujantis tėvas neišeina ir vaikų motina gyvena su juo toliau, vaikai paimami kol tėvai susitvarko santykius po to smurtaujantis tėvas išeina lauk. Vaikai gražinami motinai.
 • Po vakarėlio, vėlai vakare, žmona vairuoja automobilį ir veža namo vaikus ir neblaivų vyrą, ramiai mieganti gale. Sustabdo juos policija. Ar jie praneš apie tai “barnevern“? Atsakymas: – Ne, nes jokios vaikų teisės nepažeistos. Vienas iš sutuoktiniu pilnai veiksnus prižiūrėti vaikus.
 • Paėmus “Barnevern” vaikus, jei tėvai nesutinka su tokiu sprendimu, gali kreiptis į teismą ir gauti nemokamą teisinę pagalbą (advokatą)
 • Vaikų paėmimo atveju į vaikų norus neatsižvelgiama. Vaikai pagal įstatymą, kol yra nepilnamečiai tokiose sudėtingose situacijose neturi sprendžiamosios galios. Bet pirminė vaiko nuomone yra svarbi.
 • Jeigu turit kokiu klausimų visada galite kreiptis į “Barnevern“. Jie yra kiekvienoje savivaldybėje. Esant norui galima kreiptis anonimiškai.
 • Bendrinė informacija apie vaikų teises bus atsiusta RLB tinklalapį, kuri bus pasiekiama visiems.

Apibendrinimui keletas minčių. Mes tėvai nešame pilną atsakomybę už savo vaikus. Kartu daug ką galime daryti, bet už vaikus nešame pilną atsakomybę. Vaikai turi būti saugūs, linksmi, sveiki, geri ir t.t., bet kaip tai pasiekti, tai čia kiekvienos šeimos kūryba. Susitikime dalyvavo 80 žmoniu ir galima teigti – buvo 80 nuomonių. Ir nelengva vienodai sutikti su visais klausimais ? Bet kai kurios priemonės yra neleistinos pagal įstatymus ir mes kaip tėvai privalom tai žinoti, nežinojimas neatleidžia mūsų nuo atsakomybės. Savo noru atvykome į Norvegiją ir čia gyvenant privalome vadovautis Norvegijos įstatymais, patinka jie mums ar ne. Kokios tos priemonės leistinos ir kokios ne, tai jau kitų susitikimų tema. Manau niekas konkretaus atsakymo neduos kaip auklėti vaikus. Mums patiems reikia diskutuoti, mąstyti, atrasti ir daryti išvadas.

Susitikimas parodė kokia svarbi ir jautri tema buvo paliesta. Pranešėjai profesionaliai pristatė savo darbą ir gyrė klausytojus už pateiktus aktualius klausimus. Tiek tautiečiai tiek “Barnevern” specialistai nori pratęsti diskusijas. Tai buvo bendrinis įvadas apie “Barnevern” darbą. Kitas žingsnis būtų susiskirstyti grupėmis pagal dominančią tematiką pvz.: į vaikų amžiaus grupes (iki mokykinis 0 – 7m.), “barneskole“ (7 – 13), paaugliai (13 – 18). Kokios dažniausiai pasitaikančios problemos ir kokie auklėjimo metodai taikytini šioms amžiaus grupėms.

Įrašo “Susitikimas su “barnevern“” komentarai: 8

  • Aš prieš smurtą, tačiau nesuprantu, kodėl vaikai tampomi, kaip kačiukai, kai tėvai smurtauja tarpusavyje. Mušasi tėvai, o kenčia vaikai.
   Patiko, kad teikiama pagalba tėvams nesugebantiems vaikams nustatyti elgesio ribų, nemokantiems išreikalauti laikytis savo pareigų.
   Ir aš norėčiau sužinoti kaip tai padaryti.
   Labai lauksiu kitų ataskaitų iš susitikimų, kur pasakojama apie dažniausiai pasitaikančias problemas ir taikytinus auklėjimo metodus.

 1. O kaip paaiskinsit ta atveji kai buvo atimtas sunus is motinos Aistes Ramoskienes ir issiustas i norvegijos siaure uz 1000km nuo jos i lesbieciu seimyna? Kokia teise turi lietuvos pilieti issiusti i vienalyciu asmenu seima? Lietuvoje toks istatymas nera galiojantis, taip iseina kad pagrobtas lietuvos pilietis ir atiduotas lesbietems. Kur cia saunumas?

 2. Atgalinė nuoroda: Atsakas į Audronės Simanonytės straipsnį „Ar Norvegija yra ta valstybė, kuri Lietuvą gali mokyti vaikų teisių?“ | Rogalando Lietuvių Bendrija

 3. eikit jus sau su ta propaganda.Vat del to vaikus ir lengva atimti,nes apsvaigina ttokiu opiumu seimas. O po to kai jie padaro tai ka socialines tarnybos rkeomentduoja-pvz.eina kalbeti apie vaiku problemas su mokytoju arba pakritikuoja mokykla-ziurek po savaites jau Barnevarnas su policija vaika issiveza.Taip kad ik tie kurie po krumais sedi ir tyli,zodziuo pries koki ttarnautoja neitaria,kad ir kuola jis vaikui ant glvo dauzytu-vaikus namuose issaugo.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s